RFID řešení pro sběr komunálního odpadu

Automatický sběr informací o výsypu nádoby komunálního odpadu může být velmi užitečným údajem. Jak pro zákazníka, který má jistotu, že platí za skutečné služby, tak i pro poskytovatele služeb, který nemá problém s prokazováním plnění.

V ideálním případě je spolu s identifikátorem nádoby zaznamenáno i místo a čas spuštění vysypávacího mechanismu. Tak je možné jednoznačně zpětně zdokumentovat pohyb sběrného vozu, počet zdvihů, počet a typ sběrných nádob i další provozní údaje.

Pro identifikaci sběrných nádob lze použít čárový kód nebo bezkontaktní RFID tagy. Ty umožňují čtení bez přímé viditelnosti na poměrně dlouhou vzdálenost, proto se hodí pro zcela automatickou identifikaci bez jakéhokoliv zásahu lidské obsluhy.

To zajistí zachování vysoké produktivity a zejména věrohodnost dat, která jsou podkladem pro platby za předání odpadu, uskutečněné služby klientům a pro průběžnou evidenci o produkci a nakládání s odpady.

Společnost GABEN, spol. s r.o. nabízí řešení automatické identifikace plastových i kovových nádob pomocí RFID technologie. Každý typ nádoby je označen vhodným RFID tagem, který je po zvednutí načten a obratem zaslán do centrální databáze nebo je uchován v paměti řídícího systému do vyčtení v depu. Tento čtecí systém může spolupracovat s dalšími kontrolními systémy vozidla, které zaznamenávají trasu, spotřebu či další provozní údaje.

Zpět nahoru